آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران در سال 95

مقالات

 

چکیده: صندوق بین المللی پول از بازگشت اقتصاد ایران به رشد خبر داد و رشد اقتصادی ایران در سال 95 را حداقل 4.5 درصد و تورم را 9.2 درصد پیش بینی کرد در این گزارش آمده است: به دنبال اجرایی شدن برجام تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه نخست امسال بازگشت
قدرتمندی داشته است. تولید و صادرات نفت به سرعت به سطح قبل از تحریم ها بازگشته است و به ایران در مقابله با قیمت های پایین نفت کمک کرده است. رشد فعالیت ها در حوزه های کشاورزی، تولید خودرو، تجارت و خدمات حمل و نقلی باعث بازگشت رشد به بخش غیرنفتی شده است. این نهاد بین المللی در ادامه گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 2016/2017 برابر با سال 1395 را حداقل 4.5 درصد پیش بینی کرده است.

برای دانلود گزارش کامل بر روی ادامه مطالب کلیک فرمایید.