تجديد ميثاق کارکنان هلدینگ با آرمان هاى امام راحل (ره)

مديرعامل، مديران و كاركنان هلدینگ در دومين روز از ايام الله دهه فجر در مرقد مطهر حضرت امام(ره) حضور يافتند.
به گزارش روابط عمومى، مهندس هاشمی مدیرعامل هلدینگ به همراه دكتر رضوانى فر، مديرعامل محترم شستا و تعدادى از مديران و كاركنان مجموعه، با حضور در حرم مطهر حضرت امام(ره) ضمن اداى احترام به بنيانگذار انقلاب با آرمان هاى امام راحل تجديد ميثاق كردند.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین