گزارش عملکرد پروژه‌ها، تولید، فروش، سود و زیان سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ هلدینگ

در روز یکشنبه مورخ 1398/05/06 جلسه بررسی و گزارش عملکرد پروژه‌ها، تولید، فروش، سود و زیان سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ هلدینگ صنایع‌عمومی در شستا برگزار گردید.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین