معرفی اعضای جدید هیات مدیره هلدینگ

طی حکمی از سوی مدیریت محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اعضاء هیات مدیره جدید هلدینگ صنایع عمومی تامین به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1- جناب آقای سیدکوروش هاشمی گل سفیدی مجددا به سمت مدیریت عاملی محترم هلدینگ و عضو موظف هیات مدیره انتخاب و ابقاء گشتند

2- جناب آقای قربانعلی سعادت به سمت ریاست محترم هیات مدیره هلدینگ و عضو موظف هیات مدیره و از زحمات آقای احمد رهبری ( رییس هیات مدیره سابق) تقدیر و تشکر بعمل آمد.

3- جناب آقای ابراهیم حسن بیگی به سمت نایب رییس محترم هیات مدیره و از زحمات آقای فرجی ( نایب رییس هیات مدیره سابق) تقدیرو تشکر بعمل آمد.

4- جناب آقای سعید عبدالهی نژاد به سمت عضو موظف هیات مدیره

5- جناب آقای محمود دربندی به سمت عضو غیر موظف هلدینگ

ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای اعضاء هیات مدیره سابق هلدینگ و عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای مدیرعامل محترم هلدینگ و اعضاء جدید هیات مدیره، امیدواریم با تلاشهای این عزیزان، شاهد رشد و شکوفایی روزافزون هلدینگ صنایع عمومی باشیم .

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین