بازید اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از کارخانه لوازم خانگی پارس

اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به همراه محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت،معدن و تجارت روز دوشنبه از کارخانه لوازم خانگی پارس در شهر صنعتی البرز قزوین بازید کردند.
به گزارش ایرنا،در این بازید حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به همراه نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی،سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و محمدرضا رمضانی معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین