حضور شرکت لوازم خانگی پارس و پارس الکتریک در همایش پیاده روی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین