آغاز بکار سیلاژ ذرت در شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سيلاژ به عنوان يك راهكار جهت ذخيره علوفه مورد توجه گسترده قرار گرفته است كه مي تواند هزينه هاي مرتبط به توليد و ذخيره ي علوفه را كاهش دهد.

سیلوی ذرت از تخمیر کنترل شدۀ علوفه ذرت تولید می شود و خوراکی بی همتا برای انواع دام محسوب می شود چراکه انرژی آن بالا بوده و مهمترین مادۀ خوراکی موثر در مصرف مادۀ خشک است . در این شرکت، سیلاژ با گیاه ذرت خرد شده ( شامل ساقه، بلال و برگ ) تهیه می شود.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین