بازدید دبیر هیات عالی گزینش نهاد ریاست جمهوری از شرکت لوازم خانگی پارس

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس، دبیر هیات عالی گزینش نهاد ریاست جمهوری جناب آقای مهندس وطنی و مدیر کل ارزیابی نهاد ریاست جمهوری جناب آقای فدایی از در روز دوشنبه مورخ 1396/08/22شرکت لوازم خانگی پارس بازدید کردند و از نزدیک با توانمندی ها و دستاوردهای جدید این شرکت آشنا شدند. در این جلسه ضمن تشکر از اقدامات جناب آقای دکتر ملک در جهت برقراری تولید در مدت کوتاه تصدی مدیریت شرکت با توجه به رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر صیانت از تولید و اشتغال و حمایت از تولیدات داخلی تاکید شد.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین