حضور شرکت های لوازم خانگی پارس و پارس الکتریک در هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

شرکت های کارخانجات لوازم خانگی پارس و پارس الکتریک با حضور در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی که از ۲ تا ۵ آذر ماه برگزار شد توانمندیها و دستاوردهای جدید خود را در عرصه صنعت و تولید لوازم خانگی در معرض نمایش عموم قرار دادند.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین