ارسال دومین محموله صادراتی دام شرکت کشت و دامداری فکا به کشور عمان

در تاریخ یازدهم بهمن ماه 1396، دومین محموله صادراتی به مقصد کشور عمان، شامل 70 راس "تلیسه آبستن و غیر آبستن" ارسال گردید.

با توجه به اینکه شرکت فکا در سال جاری بالغ بر10 میلیارد ریال از محصولات خود شامل حدود 150 راس دام را صادر نموده است، سعی در توسعه صادرات غیر نفتی در راستای تحقق سیاست های دولت داشته است که این امر علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی، ارز آوری قابل توجهی نیز فراهم می آورد.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین