تولد گوساله با تکنیک انتقال جنین در شرکت کشت و دام ملارد

به گزارش روابط عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر، نخستین گوساله با استفاده از تکنیک انتقال جنین در این شرکت متولد شد، بکار گیری روش انتقال جنین برای نخستین بار در استان تهران و البرز با تلاش کارشناسان شرکت کشاورزی دامپروری ملاردشیر با موفقیت انجام گرفت.

 

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین