کارگاه "آشنایی با انتقال و تولید تجاری جنین و نقش آن در حفظ ذخایر ژنتیکی"

همزمان با شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی استان اصفهان کارگاه "آشنایی با انتقال و تولید تجاری جنین و نقش آن در حفظ  ذخایر ژنتیکی" با سخنرانی جناب آقای" دکتر نجاتی"، جناب آقای " دکتر ریاسی جوارمی  " و جناب آقای " دکتر صادقی بروجنی" و بزرگان صنعت دامپروری و دامپزشکی در سالن اجتماعات شرکت کشت و دامداری فکا برگزار گردید.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین