بازدید جناب آقای دکتر سرزعیم معاون محترم امور اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از شرکت صنایع چوب اسالم

روز سه شنبه مورخ 97/03/08 آقای دکتر سرزعیم معاون محترم امور اقتصادی به همراه جناب آقای شیخی مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، جناب آقای دکتر خدامرادی مدیرعامل و نائب رییس محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ، جناب آقای عبدالهی نژاد عضو هیئت مدیره و معاون مالی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و هیئت همراه از شرکت صنایع چوب اسالم بازدید نمودند.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین