عملیات انتقال جنین در دامداری صمیمی برای مرتبه دوم در شرکت کشت و دامداری فکا

دامداری صمیمی در منطقه آذرشهر در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. در سال 1394 طی یک مرحله انتقال جنین توسط مجموعه کشت ودامداری فکا به 9 راس دام در این دامداری جنین IVF، منجمد شده با روش انتقال مستقیم (Direct Transfer) منتقل شد و تعداد 5 راس ازاین دام ها آبستن شدند قابل ذکر است که متولدین حاصل از روش انجماد Direct Transfer اولین نمونه ها در کشور هستند.

این روش انجماد، بهره گیری از جنین منجمد، در شرایط مزرعه را تسهیل می کند. در حال حاضر 2 راس دام نر مناسب جهت جفت گیری و یک راس تلیسه آبستن حاصل از انتقال جنین در مزرعه اقای صمیمی موجود می باشد.

با توجه به اینکه مدیریت فارم صمیمی از نتایج انتقال جنین در مرتبه اول ابراز خشنودی نموده و مجددا تقاضای انتقال جنین را داشتند بنابراین در خرداد ماه 1397، انتقال جنین در 10 راس دام این مجموعه انجام شد. جنین های ارائه شده حاصل از تلیسه های تست ژنومیک شده و با تکنیک اووم پیک آپ و آی وی اف(OPU-IVF) و روش انجماد انتقال مستقیم تولید شده بودند و همچنین جنین های مذکور تعیین جنسیت شده و ماده زا بودند.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین