بازديد رئيس اتاق بازرگاني استان اصفهان و هيات همراه از شرکت فکا

رئيس اتاق بازرگاني استان اصفهان جناب آقاي سهل آبادي و هيات همراه به منظور بازديد و بررسي معضلات صنعت دامپروري و همچنين رويکرد صادرات اين بخش از شرکت کشت و دامداري فکا بازديد نمودند و پس از ارائه توضيحاتي توسط مدير عامل شرکت فکا سخناني مبني بر وجود مزيت هاي بسيار مناسب براي صنعت دامپروري بخصوص در استان اصفهان، بر تشکيل بانک اطلاعاتي از کشورهاي همسايه و پيرامون براي استفاده توليدکنندگان و صادرکنندگان توسط کمسيون کشاورزي اتاق اصفهان تاکید نمودند.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین