حضور شرکت کشت و دامداری فکا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران

در تاریخ 15 تا 19 شهریور ماه 1397 شرکت فکا در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران حضور بهم رساند و محصولات خود شامل فکا میلک (پودر شیر خشک)، شیر خام، جنین، انواع دام و کود ورمی کمپوست خود را به بازدید کنندگان عرضه نمود.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین