کسب تندیس برنزین جشنواره رتبه بندی توسط شرکت کشت و دام فکا

در تاریخ 14 اسفندماه 1396، چهارمین جشنواره رتبه بندی شرکت های شستا، با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر ربیعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی جناب آقای دکتر نوربخش و اعضای هیات مدیره سازمان و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ ها و شرکت های تابعه برگزار شد.
در این جشنواره، 275 شرکت تابعه شستا مورد ارزیابی و 22 شرکت در فهرست شرکت های برتر چهارمین جشنواره رتبه بندی شرکت های شستا در سال 1396 قرار گرفتند و شرکت کشت و دامداری فکا برای دومین سال پیاپی در بین شرکت های برگزیده موفق به کسب تندیس برنزین گردید.
دستیابی به این موفقیت را به مدیریت محترم عامل و تمامی کارکنان زحمتکش شرکت فکا تبریک عرض می نماییم.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین