پیام مدیرعامل محترم به پرسنل زحمت کش شرکت عالم آرا

اخبار هلدینگ

 

جناب آقای دکتر حسینی در روز یکشنبه 24 مهر ماه از شرکت عالم آرا بازدید نموده که در مدت حضور در شرکت فرصت نشست صمیمانه با پرسنل زحمتکش مهیا نشد.

لذا مدیرعامل محترم پیامی برای آن عزیزان به شرح تصویر ارسال فرموده اند.

 

{gallery}tgi/gallery/alamara-banner{/gallery}