بازدید جناب آقای دکتر حسینی از شرکت کشت و دامداری فکا

اخبار شرکتهای تابعه

 

پیرو بازدید مورخ 20/06/1395 و 21/06/1395 مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و هیات همراه؛ موارد زیر در جلسات مذکور به شرح زیر مورد بررسی واقع گردید.

 1. تاریخچه و روند فعالیت های شرکت از ابتدای تاسیس تا کنون و بخصوص یک دهه اخیر شامل تاریخ احداٍ، وضعیت دارایی ها، روند سوددهی و آشنایی با ارکان شرکت.
 2. مباحث مطروحه استراتژیک شرکت در 5 زمینه شامل:
 • تفیکیک سند 536 هکتاری
 • پیگیری اخذ سند 62 هکتاری
 • دو طرح توسعه شرکت فکا (در دو منطقه گلپایگان و استان چهارمحال)
 • طرح ایجاد مجتع پرواربندی به ظرفیت 500 راس در منطقه چهارمحال
 • طرح انتقال شرکت فکا
 1. بازدید از یونیت های مختلف پروش گاو، تلیسه و دام های جوان و همچنین بازدید از مرکز و آزمایشگاه انتقال جنین و اعلام نقطه نظرات هلدینگ در خصوص برنامه های حفظ و توسعه فعالیت های دامپروری
 2. تاکید بر موضوع توسعه شرکت بصورت زایشی و با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور بخصوص طرح مجتمع و شهرک های دامپروری کشور در مناطقی که زیرساخت های لازم اقلیمی و اجتماعی می تواند به این امر مساعدت نماید. (گلپایگان و استان چهار و محال بختیاری)
 3. پیگیری طرح توسعه و انتقال در منطقه گلپایگان از طریق نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی
 4. در خاتمه جلسه ای با حضور مسئولین بانک رسالت برگزار گردید که مقرر گردید تفاهم نامه های همکاری های فی مابین در اولویت قرار گیرد.