بازدید جناب آقای دکتر حسینی از شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

اخبار شرکتهای تابعه

 

پیرو بازدید مورخ 21/06/1395 مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و هیات همراه؛ موارد به شرح زیر مطرح و مصوب گردید.

  1. با عنایت به تولید کنونی شرکت گلدشت (روزانه یکصد تن شیر خام) و وجود پتانشیل ها و ظرفیت های لازم جهت افزایش و ارتقای ظرفیت این تولید از یکصد تن به دویست تن در سبانه روز با استفاده از اراضی ملی واقع در شرق مکان فعلی این شرکت موسوم به فاز 2 گلدشت مطرح گردید.
  2. با توجه به ورود این شرکت به بازار دوم فرابورس ایران و مصوبه هیات مدیره این شرکت و موافقت سرمایه گذار محترم مبنی بر واگذاری 2% از سهام شرکت گلدشت بصورت ترجیخی به کارکنان و مدیران خود، مقرر گردید اقدامات لازم در این خصوص انجام گردد.
  3. همچنین با توجه به حضور مسئولین عالی رتبه بانک قرض الحسنه رسالت در بازدید فوق الذکر، تفاهم نامه ای بین شرکت گلدشت ، فکا و آن بانک منعقد گردید که اهم موارد آن به شرح زیر می باشد:
  • مقرر گردید بهای سهام واگذار شده به پرسنل و مدیران شرکت گلدشت توسط بانک قرض الحسنه رسالت تامین گردد و در قالب تسهیلات مالی 36 یا 50 قسطه از حقوق ایشان کسر گردد.
  • علاوه بر تسهیلات خرید سهام، تسهیلات مالی دیگری نیز تحت عناوین خرید کالا و تجهیزات و خدمات نیز از طریق بانک رسالت به پرسنل شرکت پرداخت گردد.
  • مقرر گردید مبلغ ذخیره وام پرسنل نزد شرکت (4% از حقوق و مزایای ماهانه) به حساب جاری نزد بانک رسالت با عنوان کانون کارکنان شرکت گلدشت نمونه اصفهان واریز گردد تا آن بانک بر اساس این حساب، اقدام به پرداخت تسهیلات مالی بر پرسنل نماید.