بازدید مدیر عامل محترم از صنایع کاغذ غرب

اخبار شرکتهای تابعه

 

دکتر سید هادی حسینی در بازدید روز سه شنبه 27 مهر ماه از شرکت صنایع کاغذ غرب در کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به وقفه بیش از 30 سال از روند فعالیت کاغذ غرب ، همه تلاش و کوشش خود را بکار خواهیم گرفت که از این سرمایه گذاری به نفع صاحبان سهام که کارگران زحمت کش و بازنشستگان شریف هستند به نحو مطلوب حداکثر بهره مندی صورت پذیرد.

مدیرعامل محترم گفت:  بهره وری از تجهیزات و امکانات موجود در مجموعه، زمین 250هکتاری و ظرفیت های منطقه ای از اولویت های مهم هلدینگ صنایع عمومی تامین است.

دکتر حسینی در نشستی صمیمانه با استاندارمحترم کرمانشاه نیز خواستار حمایت دستگاههای اجرای در توسعه این مجموعه برای تقویت تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال در این منطقه شد.

با حضور مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی در شرکت صنایع کاغذ غرب مشکل چندین ساله آب مصرفی مرتفع گردید .

دکتر حسینی با مذاکره با مدیران آب استان کرمانشاه مجوز تغییر کاربری چاه آب موجود از کاربری صنعتی به کاربری کشاورزی را اخذ نمودند.

 

 

{gallery}tgi/gallery/kaghazgharb{/gallery}