اولین گوساله جرسی شرکت فکا متولد شد

اخبار شرکتهای تابعه

 

اولین گوساله جرسی از جنین های وارداتی در شرکت فکا متولد شد.
این گوساله ها حاصل از کشت جنین های وارداتی در رحم گاوهای هلشتاین شرکت فکا می باشد که اولین آن در تاریخ بیست و یکم آذر ماه هزار و سیصد و نود و پنج متولد شد.

 

{gallery}tgi/gallery/fka-jersi{/gallery}